പെല്ലറ്റ് സ്റ്റ ove

 • Pellet Stove

  പെല്ലറ്റ് സ്റ്റ ove

  Name ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ പേര്: പെല്ലറ്റ് സ്റ്റ ove

  ● തരം: പെല്ലറ്റ് അടുപ്പ്, സ്റ്റ ove

  ● മോഡൽ: JGR-120 / 120F / 150/180F
  ചൂടാക്കൽ സ്ഥലം: 60-180 മി
  വലുപ്പം: മോഡലിനെ ആശ്രയിക്കുക

  Ight ഭാരം: 120-180 കിലോഗ്രാം

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക